Facebook có thể sở hữu 10 tỷ USD từ quảng cáo

Facebook Marketing
Hot!
(ngày đăng: 26/11/2013 - Số lần xem: 1.834)
Mạng xã hội lớn nhất thế giới kiếm được khoảng 4 tỷ USD mỗi năm từ quảng cáo và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Với đà phát triển chóng mặt này, rất có khả năng doanh thu từ quảng cáo của Facebook sẽ tăng lên 5 tỷ USD hoặc thậm chí là hơn trong năm 2012.


Điều này đã khiến cho rất nhiều người đặt câu hỏi về giới hạn tăng trường nào cho nguồn doanh thu khổng lồ từ quảng cáo của Facebook.Facebook kiếm được số tiền khổng lồ hàng năm


CEO Simon Mansell của công ty TBG Digital ( công ty quản lý và bán quảng cáo cho Facebook ) đã quyết định khám phá điều này dựa trên các số liệu hiện hành của Facebook.

Với giả định Facebook không tăng thêm một vị trí quảng cáo nào trên trang web, chi phí cho mỗi người sử dụng giữ nguyên, số lượng hơn 800 triệu người dùng không thay đổi trong khi Facebook đã bán được toàn bộ quảng cáo tồn tại trong kho quảng cáo của hãng, Simon Mansell đã tính toán được số liệu sau:

Mỗi tháng một người dùng truy cập 798 trang trên Facebook. Ước tính trong số 798 trang này có 20% là trang chủ Facebook còn 80% là các trang liên quan còn lại.

Trung bình mỗi tháng, một người dùng sẽ nhận được : 160 trang x 1 quảng cáo = 160 hiển thị trên trang chủ.

Tổng cộng tất cả 850 triệu người dùng sẽ nhận được 160 hiển thị x 850 triệu người = 136 tỷ hiển thị trên trang chủ.

Chi phí cho mỗi 1000 hiển thị đối với người dùng của Facebook là 2,5 USD, tức là mỗi hiển thị có chi phí 0,0025 USD, nhân số này với 136 tỷ hiển thị sẽ cho ra chi phí 340 triệu USD.

Những trang liên quan còn lại ngoài trang chủ, trung bình mỗi tháng một người dùng nhận được 2.552 hiển thị. Với chi phí quảng cáo thấp hơn gấp 10 lần, mảng này đem lại cho Facebook hơn 477 triệu USD.

Cộng doanh thu từ 2 khung quảng cáo, mỗi tháng Facebook nhận được 340 triệu USD + 477 triệu USD = 817 triệu USD. Như vậy mỗi năm con số này đạt đến 9,8 tỷ USD – một con số khổng lồ.


ArtSeed Design (Nguồn: 24h.com.vn)

Copyright © ArtSeed Design 2011. All Rights Reserved SEO by Eric Doan

ArtSeed Design 'Tỏa sáng thương hiệu, đỉnh điểm thành công'

CHIẾN LƯỢC SEO VÀ ONLINE MARKETING CHUYÊN NGHIỆP